בחירת רישיון
התחברות

האם רשאי רוכב אופנוע להחנות את רכבו בתחנת אוטובוס?

אסור לאף רכב לחנות בתחנת אוטובוס.