בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג על פי התמרור?

חציית מסילת רכבת קלה. האט והקפד על מתן זכות קדימה.

practiceimage