בחירת רישיון
התחברות

מהו כלל הבטיחות החשוב ביותר בהפעלת מעביר הכוח, פי-טי-או (PTO)?

שמירת מרחק מהחלקים הנעים בטרקטור לשירה על הבטיחות.