מאגר שאלות תאוריה

מהו כלל הבטיחות החשוב ביותר בהפעלת מעביר הכוח, פי-טי-או (PTO)?

  • יש להפעיל את מעביר הכוח רק כאשר המנוע כבר חם.
  • אין להימצא בקרבת החלקים הנעים בטרקטור ובמתקן .
  • אין להפעיל את מעביר הכוח ללא השגחתו של מפעיל נוסף מהקרקע.
  • אין להפעיל את מעביר הכוח בזמן נסיעה אלא רק בעמידה במקום.

הסבר: שמירת מרחק מהחלקים הנעים בטרקטור לשירה על הבטיחות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה