בחירת רישיון
התחברות

מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

להאט לפני עיקול ולהיצמד לימין עקב מגבלת ראיה.

practiceimage