מאגר שאלות תאוריה

מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

  • האצה בכניסה לעקומה והאטה בתוכה וביציאה ממנה.
  • האטה ושמירה על ימין הכביש, עקב שדה ראייה מוגבל.
  • שמירה על רדיוס סיבוב קטן והתאמת המהירות.
  • הגדלת רדיוס הסיבוב, כדי לשמור על מהירות סבירה. מותר גם לעקוף.

הסבר: להאט לפני עיקול ולהיצמד לימין עקב מגבלת ראיה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה