מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש הסימון על פני הדרך?

  • הפנייה שמאלה מן הנתיב השמאלי אסורה.
  • מותר לנסוע קדימה בלבד.
  • לך יש זכות קדימה בדרך הצרה על פני התנועה מהכיוון הנגדי.
  • שינוי הייעוד של הנתיב השמאלי.

הסבר: הקו המקווקו האלכסוני שבתחילת הנתיב מציין שהנתיב שאחריו הוא לפניה בלבד

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה