בחירת רישיון
התחברות

מה פירוש הסימון על פני הדרך?

הקו המקווקו האלכסוני שבתחילת הנתיב מציין שהנתיב שאחריו הוא לפניה בלבד

practiceimage