בחירת רישיון
התחברות

בתמונה שלפניך:

במעגל תנועה זכות קדימה לרכב הנע בתוך מעגל התנועה.

practiceimage