מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • קצה קטע הדרך שעליו חל איסור עקיפה.
  • קצה קטע דרך שאינה עירונית.
  • קצה קטע דרך עירונית.
  • קצה קטע הדרך שבו משאיות רשאיות לנסוע בשול.

הסבר: מבטל תמרור האוסר עקיפה. מהתמרור הזה מותרת עקיפה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה