בחירת רישיון
התחברות

נהג רכב המגיע לגשר צר:

גשר צר עוברים במהירות נמוכה.