מאגר שאלות תאוריה

נהג רכב המגיע לגשר צר:

  • יאט בהתקרבו לגשר וכאשר הוא עובר עליו.
  • יעבור את הגשר במהירות המרבית כדי לאפשר לרכב הבא מולו לעבור אותו בלי עיכובים.
  • יגביר את מהירותו בהתקרבו אל הגשר וייסע לאט על הגשר – להגברת הבטיחות.
  • יעצור לפני הגשר מטעמי בטיחות ואחר כך יעבור אותו במהירות.

הסבר: גשר צר עוברים במהירות נמוכה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה