בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 716?

אחרי האור הצהוב יופיע תמיד אור אדום.

practiceimage