בחירת רישיון
התחברות

מאיזה נתיב מותר לפנות פניית פרסה לשמאל?

פניית פרסה מתבצעת תמיד מנתיב לפניה שמאלה או כל נתיב שמאלי ביותר אשר אין בו סימון לאיסור פנייה שמאלה ( חץ ישר בלבד בנתיב השמאלי).