מאגר שאלות תאוריה

איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?

  • מרחק המונע כניסת רכבים אחרים לתוכו.
  • כל מרחק שבו נוכל לראות את גלגליו האחוריים של הרכב שלפנינו בזמן הנסיעה.
  • מרחק הדרוש לפי החוק, שיאפשר מניעת תאונה בכל עת, בהתחשב בכל הגורמים.
  • כל מרחק שיאפשר לנו לראות היטב את המתרחש לפני הרכב הנוסע לפנינו, בכל עת.

הסבר: המרחק שהחוק קובע, שאותה נמדוד בשיטת 2 השניות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה