בחירת רישיון
התחברות

איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?

המרחק שהחוק קובע, שאותה נמדוד בשיטת 2 השניות.

practiceimage