בחירת רישיון
התחברות

אילו תנאים חייבים להתקיים לצורך הובלת חומרים מסוכנים?

חומרים מסוכנים יוביל נהג לאחר שהוא ורכבו קיבלו היתר מרשות הרישוי.