בחירת רישיון
התחברות

מה הן הבדיקות השוטפות שעל הנהג לבצע ברכב?

בדיקות נדרשות לתקינות פעולת הרכב.