בחירת רישיון
התחברות

מהו כובע זיהוי ("קופסה") במונית?

מתקן המורכב על גג המונית ועליו מספר.