מאגר שאלות תאוריה

מה רשאי שוטר לעשות לאחר שמצא כי משקלו של מטען ברכב מסחרי חורג מן המותר?

  • יביא את בעל הרכב למשרד הרישוי הקרוב, לפסילת רישיונו למשך 30 יום.
  • למסור לנהג הודעת איסור שימוש ברכב לתקופה של 30 יום.
  • למסור לנהג הודעת איסור שימוש ברכב לתקופה של 90 יום.
  • להורות לנוהג ברכב לחזור מיד לנקודת הטעינה ולפרוק את כל מטענו.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה