בחירת רישיון
התחברות

מה ההבדל בין התמרורים?

לפי הציור בראש התמרור המציין את סוג הרכב הציבורי שעליו נקבע התמרור.

practiceimage