מאגר שאלות תאוריה

כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

  • להאט את מהירות נסיעתו, להיות מוכן לעצירה, ולפי הצורך – אף לעצור.
  • לעצור עצירה מוחלטת כל עוד הילדים בקרבת הכביש.
  • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שהמדרכות רחבות.
  • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שמפעילים צופר לשם אזהרה.

הסבר: יש לנקות בכל אמצעי הזהירות ליד קבוצת ילדים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה