בחירת רישיון
התחברות

כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

יש לנקות בכל אמצעי הזהירות ליד קבוצת ילדים.