בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך?

נעבור לנתיב שלידנו לאחר שוידנו שאין תנועה ממול.