בחירת רישיון
התחברות

מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

לפי לוח התמרורים.

practiceimage