בחירת רישיון
התחברות

"הגובה הכולל" של רכב נמדד:

מהכביש ועד הנקודה הגבוהה ביותר ברכב.