בחירת רישיון
התחברות

מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי בדרך עירונית (אם אין תמרור המורה אחרת)?

בדרך עירונית המהירות המקסימלית המותרת היא 50 קמ"ש.