בחירת רישיון
התחברות

החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:

כל משתמש בדרך, חייב לנקוט באמצעי זהירות.