מאגר שאלות תאוריה

החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:

  • רק על הנוהגים ברכב.
  • רק על הולכים ברגל.
  • על כל עובר דרך.
  • רק על אדם הלומד נהיגה.

הסבר: כל משתמש בדרך, חייב לנקוט באמצעי זהירות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה