בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

אתן זכות קדימה לרכב הבא משמאל כי לפנינו תמרור של מתן זכות קדימה.

practiceimage