מאגר שאלות תאוריה

אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

  • היכנס לצומת יחד עם הרכב האדום (1).
  • המשך בנסיעה כרגיל – הרכב האדום (1) פונה שמאלה ולכן עליו לתת לך זכות קדימה.
  • המשך בנסיעתך (2) – אתה נוסע בדרך הראשית.
  • תן זכות קדימה לרכב האדום (1).

הסבר: אתן זכות קדימה לרכב הבא משמאל כי לפנינו תמרור של מתן זכות קדימה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה