בחירת רישיון
התחברות

בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:

תמרור האוסר חניה במדרכה שבצד התמרור.

practiceimage