מאגר שאלות תאוריה

בחר במשפט הנכון והיחיד:

  • מרחק העצירה גדול תמיד ממרחק הבלימה.
  • מרחק התגובה ארוך תמיד ממרחק הבלימה.
  • מרחק הבלימה גדול תמיד ממרחק העצירה.
  • מרחק הבלימה שווה תמיד למרחק התגובה.

הסבר: מרחק העצירה מורכב ממרחק תגובה ומרחק בלימה לכן הוא תמיד הארוך ביותר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה