בחירת רישיון
התחברות

בחר במשפט הנכון והיחיד:

מרחק העצירה מורכב ממרחק תגובה ומרחק בלימה לכן הוא תמיד הארוך ביותר.