בחירת רישיון
התחברות

איזה רכיב (חלק) ברכב גורם לחיבור או לניתוק התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים?

המצמד (קלאץ) , גורם לניתוק או חיבור המנוע לגלגלים.