מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • גשר עילי מעל דרך מהירה.
  • מחלף בדרך מהירה לפניך.
  • יציאה מדרך מהירה.
  • כניסה לדרך מהירה.

הסבר: תמרור מודיעין על כניסה לדרך מהירה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה