בחירת רישיון
התחברות

הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?

תמרור זה הוא תמרור אזהרה מפני התקרבות לצומת בצומת ננהג לפי חוקי או תמרורי מתן זכות קדימה.

practiceimage