מאגר שאלות תאוריה

הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?

  • כן. בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה היא של כלי הרכב הממשיכים בנסיעה ישר.
  • לא. רק כללי מתן זכות קדימה, המנויים בחוק, או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
  • לא. בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לרכב ציבורי בלבד.
  • כן. בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לכלי הרכב הבאים מימין בלבד.

הסבר: תמרור זה הוא תמרור אזהרה מפני התקרבות לצומת בצומת ננהג לפי חוקי או תמרורי מתן זכות קדימה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה