בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?

אם נחסם נתיב הנסיעה , צריך להיות אדם מוסמך שיכוון את התנועה ועלינו לציית לו.