מאגר שאלות תאוריה

כיצד עלינו לנהוג בירידה?

  • עלינו לוודא כי אחד ההילוכים משולב ומופעל.
  • בהילוך גבוה ובלחיצה רצופה על דוושת הבלם להגברת הבטיחות.
  • בהילוך סרק, כדי לחסוך בדלק.
  • בהילוך משולב ובלחיצה רצופה על דוושת המצמד.

הסבר: אסור לנסוע ובמיוחד בירידה בהילוך סרק, הילוך כלשהו חייב להיות משולב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה