בחירת רישיון
התחברות

כיצד עלינו לנהוג בירידה?

אסור לנסוע ובמיוחד בירידה בהילוך סרק, הילוך כלשהו חייב להיות משולב.