בחירת רישיון
התחברות

מהו המשפט הנכון?

מרחק העצירה מורכב ממרחק תגובה וממרחק הבלימה, לכן מרחק העצירה תמיד גדול יותר.