מאגר שאלות תאוריה

מהו המשפט הנכון?

  • מרחק התגובה תמיד גדול יותר ממרחק הבלימה.
  • מרחק העצירה תמיד גדול ממרחק הבלימה.
  • מרחק הבלימה תמיד גדול ממרחק התגובה.
  • מרחק הבלימה תמיד גדול יותר ממרחק העצירה.

הסבר: מרחק העצירה מורכב ממרחק תגובה וממרחק הבלימה, לכן מרחק העצירה תמיד גדול יותר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה