בחירת רישיון
התחברות

על פי שיטת הניקוד:

בפקודת התעבורה יש אמצעי תיקון וענישה למי שעבר עבירות וצבר בגינם ניקוד.