מאגר שאלות תאוריה

על פי שיטת הניקוד:

  • רשות הרישוי רשאית לחייב נהג שצבר נקודות לחובתו לעבור מבחנים והיא רשאית גם לפסול את רישיונו.
  • רק קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה.
  • רשות הרישוי אינה מוסמכת לפסול רישיון נהיגה.
  • רק בית המשפט לתעבורה רשאי לפסול רישיון נהיגה.

הסבר: בפקודת התעבורה יש אמצעי תיקון וענישה למי שעבר עבירות וצבר בגינם ניקוד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה