בחירת רישיון
התחברות

כיצד נסמן רכב המלווה רכב שמוביל מטען חורג?

כדי שכל עוברי הדרך יבחינו בכך.