בחירת רישיון
התחברות

למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?

לרכב הבא מימין כי לו תמיד זכות קדימה ולרכב הבא ממול.