מאגר שאלות תאוריה

מהו הלחץ התקין במערכת בלימה פנאומטית (אוויר דחוס) ברכב?

  • הלחץ שקבע החוק המקומי.
  • הלחץ שבו ייבלם הרכב ביעילות.
  • הלחץ המרבי שהרכב מייצר.
  • הלחץ שקבע יצרן הרכב.

הסבר: את המידות קובע תמיד היצרן.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה