בחירת רישיון
התחברות

מהו הלחץ התקין במערכת בלימה פנאומטית (אוויר דחוס) ברכב?

את המידות קובע תמיד היצרן.