בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?

ילדים יכולים לקפוץ לכביש ללא הסתכלות והתרעה,לכן עלינו לנקוט בכל אמצעי הזהירות.

practiceimage