בחירת רישיון
התחברות

האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי?

ודאי,כל תמרור נייד הוא תמרור חוקי.