בחירת רישיון
התחברות

לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:

נהיגה בשכרות גורמת לפסילת רשיון ל 2 ואחכ הנהג שוב נהג חדש