בחירת רישיון
התחברות

כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?

כל שלושת התשובות האחרות גורמות להחלקה