בחירת רישיון
התחברות

ברחוב הרצל סומנו 4 מקומות חנייה רצופים לנכים. כל המקומות פנויים כרגע:

מקומות החניה המסומנים מיועדים לרכב הנושא תו נכה בלבד

practiceimage