מאגר שאלות תאוריה

ברחוב הרצל סומנו 4 מקומות חנייה רצופים לנכים. כל המקומות פנויים כרגע:

  • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים לרגע אם הנהג נשאר ברכב בעת החנייה.
  • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות בחניית נכים, כל עוד לפחות מחצית המקומות שנועדו לנכים פנויים.
  • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור אסור לחנות בחניית נכים, גם אם המקומות שיועדו לנכים פנויים כולם.
  • לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור מותר לחנות לזמן קצר בחניית הנכים, בתנאי שהוא משאיר מספר טלפון לתקשורת בכל עת.

הסבר: מקומות החניה המסומנים מיועדים לרכב הנושא תו נכה בלבד

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה