מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?

  • כן. תרופות הרגעה אינן משפיעות לרעה על הנהיגה.
  • אסור, אלא אם כן צוין במפורש אחרת במרשם התרופה.
  • כן, והדבר מצוין לבעלי עצבים מתוחים.
  • כן, אם הנהג נסער והתרופה מרגיעה את עצביו.

הסבר: תרופת הרגעה מרדימה ומתשתשת ואסור לנהוג תחת השפעתן.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה