בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה?

תרופת הרגעה מרדימה ומתשתשת ואסור לנהוג תחת השפעתן.