מאגר שאלות תאוריה

מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה?

  • כשהפגיעה קלה והנזק הנגרם לרכב או לרכוש אינו גדול.
  • כשמודיעים על המקרה לחברת הביטוח במועד ובזמן הנקוב בחוק.
  • כאשר מזמינים שמאי רכב, המוכר לצורך העניין על ידי המשטרה.
  • כששוטר מזדמן למקום האירוע, ופרטי המקרה הובאו לידיעתו.

הסבר: חובה להודיע למשטרה או לשוטר מזדמן בסביבה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה