בחירת רישיון
התחברות

מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה?

חובה להודיע למשטרה או לשוטר מזדמן בסביבה.