בחירת רישיון
התחברות

שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד:

זכות קדימה לרכב העולה.