מאגר שאלות תאוריה

שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד:

  • יש לתת זכות קדימה לרכב מסחרי שמשקלו יותר מארבע טונות.
  • הרכב העולה יעצור.
  • הרכב היורד יעצור ויאפשר לרכב העולה לעבור.
  • על שני כלי הרכב לרדת לשוליים.

הסבר: זכות קדימה לרכב העולה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה