מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך מהירה.
  • הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך שאינה עירונית.
  • הכוונה מוקדמת ליציאה מיעדים בדרך עירונית.
  • הכוונה מוקדמת ליעדים לפני מחלף בדרך עירונית.

הסבר: שלט ירוק מראה על דרך בין עירונית,והוא מראה על כיוון יעדים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה