בחירת רישיון
התחברות

מה פירושו של תמרור זה כשהוא מוצב מעל נתיב נסיעתך?

נתיב סגור ואסורה בו הנסיעה.

practiceimage