מאגר שאלות תאוריה

איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?

  • הורדה להילוך נמוך יותר.
  • לחיצה על דוושת המצמד, לצורך הקטנת צריכת הדלק של המנוע.
  • הפניית המבט אל המראות, כדי לבדוק את הימצאותו של רכב מאחור.
  • איתות והפניית ההגה לשול הדרך, כדי להימנע מהתנגשות מאחור.

הסבר: לפני לחיצה על הבלם יש לבדוק במראות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה