בחירת רישיון
התחברות

איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?

לפני לחיצה על הבלם יש לבדוק במראות.