בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?

יש להתקרב לצומת בזהירות, לציית לתמרורים אם מוצבים.

practiceimage