בחירת רישיון
התחברות

כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?

רוכב האופניים לא מודע למתרחש מאחוריו לכן יש לעקפו בזהירות ובמרחק סביר.

practiceimage