מאגר שאלות תאוריה

כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?

  • סע בעקבות רוכב האופניים, צפור לו ועבור אותו במהירות.
  • הגבר את המהירות ועקוף את רוכב האופניים לפני היכנסך אל הצומת.
  • האט ועקוף את רוכב האופניים, אגב שמירת רווח צד מתאים ומעקב אחרי תנועותיו.
  • צפור לרוכב האופניים עד שיפנה את נתיב נסיעתך, ועבור על פניו במהירות הרגילה שלך.

הסבר: רוכב האופניים לא מודע למתרחש מאחוריו לכן יש לעקפו בזהירות ובמרחק סביר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה