מאגר שאלות תאוריה

אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:

  • מותר לעקוף אותו אם צפרת כדי להזהירו. האיתות שלו אינו מחייב אותך.
  • אין לעקוף אותו בכביש צר; מותר לעקוף אותו משמאלו בכביש רחב.
  • עליך להביא בחשבון את סטייתו האפשרית של הרכב שמאלה, ולאפשר לו לעשות כן.
  • מותר לעקוף אותו מימין על ידי ירידה לשול הדרך.

הסבר: רכב הפונה שמאלה מכביש די סטרי פונה ממרכז הכביש, לכן אסור לעוקפו משמאל אך אם יש מקום מימינו; אפשר לעקוף אותו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה