בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:

רכב הפונה שמאלה מכביש די סטרי פונה ממרכז הכביש, לכן אסור לעוקפו משמאל אך אם יש מקום מימינו; אפשר לעקוף אותו.