בחירת רישיון
התחברות

מהי המהירות המרבית המותרת (בקמ"ש) לרכב משא שמשקלו הכולל יותר מ-12,000 ק"ג, הנוסע בדרך עירונית?

רשות הרישוי קבע מהירויות מקסימליות לכלי רכב מסויימים.