מאגר שאלות תאוריה

מהי המהירות המרבית המותרת (בקמ"ש) לרכב משא שמשקלו הכולל יותר מ-12,000 ק"ג, הנוסע בדרך עירונית?

  • 60 – גם אם מוצב תמרור המתיר נסיעה במהירות גבוהה יותר.
  • 60 – אם מוצב תמרור המתיר נסיעה במהירות גבוהה יותר, מותר לנסוע עד למהירות המצוינת בתמרור.
  • 50 - גם אם מוצב תמרור המתיר נסיעה הגבוהה יותר.
  • 50 – אם מוצב תמרור המתיר נסיעה במהירות גבוהה יותר, מותר לנסוע עד למהירות המצוינת .בתמרור

הסבר: רשות הרישוי קבע מהירויות מקסימליות לכלי רכב מסויימים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה